Dr. mr. H. Külcü (BA, Mjur Oxon)

Doctor mr. Hakan Külcü is advocaat en (rechts)filosoof. Hij houdt zich bezig met het strafrecht, detentierecht en het mediarecht.

Külcü studeerde Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) aan de Universiteit van Maastricht en rondde dit Cum Laude af.

Hierna heeft hij tegelijkertijd een bachelor filosofie aan de VU te Amsterdam afgerond (Summa Cum Laude) en een master Rechtsfilosofie aan de Universiteit van Leiden (Summa Cum Laude).

Daaropvolgend werd hij geselecteerd om aan de prestigieuze University of Oxford een master rechtsfilosofie en politieke filosofie te volgen. Waar hij zijn Magister Iuris behaalde.

Het symbool van advocatenkantoor Külcü is de antieke Romeinse filosoof-advocaat en retoricus Cicero.

Dr. mr. Külcü staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd onder het rechtsgebied van het strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen voor het geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Dr. mr. Külcü heeft zijn (rechts)filosofisch proefschrift aangaande het klassieke en moderne mens-, wereld- en maatshappijbeeld afgerond en is doctor in de filosofie (philosophiæ doctor/PhD). De hoogste academische graad aan de universiteit. Zijn kennis van de logica, retorica, dialectiek, humaniora en de filosofie in het algemeen stellen hem in staat tot verrassende en creatieve juridische bevindingen en resultaten te komen.

Mr. Külcü is te bereiken op het telefoonnummer 0644225380

 

Mr. N. Birrou

 Külcü Advocaten B.V. is in een samenwerkingsverband met Birrou Advocatuur.

Mr. N. Birrou is een ervaren straf – en asieladvocaat. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met vreemdelingenrecht.

Birrou studeerde Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) aan de Universiteit van Maastricht.

Birrou heeft voor de rechtbank en departement van Justitie gewerkt, maar ook voor een bekende strafpleiter.

Birrou staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd onder het rechtsgebied van het strafrecht en vreemdelingen/asielrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen voor het geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. Birrou is te bereiken op het telefoonnummer 0625478731

Mr. M. Uslu

Mr. Melissa Uslu is advocaat en beoefent zowel Strafrecht als Detentierecht.

Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maastricht (Bachelor en Master) en heeft veel ervaring opgedaan bij verschillende instanties waaronder Rechtbank Limburg, diverse advocatenkantoren alsmede  bij de Provincie Limburg.

Mr. Uslu staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd onder het rechtsgebied van het strafrecht.

Mr. Uslu is te bereiken op het telefoonnummer 0634574502

    Mr. K.A. Moors

Mr. Kenneth Moors is advocaat en beoefent zowel Strafrecht als Detentierecht.

Mr. Moors heeft zowel de bachelor alsmede de Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging (met Strafrechtspleging als specialisatie) afgerond aan de Universiteit van Maastricht.

Gedurende zijn rechtenstudie heeft hij tevens veel praktijkervaring opgedaan door werkzaamheden bij verschillende juridische instanties.

Zo heeft mr. Moors juridische en bestuurlijke werkzaamheden verricht binnen de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg, bij diverse advocatenkantoren gefunctioneerd als jurist en heeft hij een eigen juridische onderneming gevoerd.

Mr. Moors is te bereiken op het telefoonnummer 0641210873.

K.W.M. Nieuwkamer

Kyra is sinds 2021 werkzaam binnen ons kantoor. Zij is ondanks haar jonge leeftijd al een ervaren juridische medewerker.
Kyra heeft rechten gestudeerd en is in staat om zelf zaken te beoordelen en de advocaten goed te ondersteunen.
Zij heeft ruime ervaring op het gebied van het detentie- en faseringsrecht. Kyra is een steunpilaar van kantoor.

Mr. E.M.J.W Jaspar

Esmeralda is advocaat en beoefent zowel Strafrecht als Detentierecht.

Esmeralda heeft zowel de bachelor alsmede de Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging (met Strafrechtspleging als specialisatie) afgerond aan de Universiteit van Maastricht.

Mr. Jaspar staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd onder het rechtsgebied van het strafrecht.

J. Goessen

Julian is sinds 2023 werkzaam binnen ons kantoor. Hij vervult de functie van juridisch medewerker. 

Julian heeft rechten gestudeerd en ondersteunt de advocaten.

Zijn werkzaamheden strekken zich voornamelijk tot het detentie- en faseringsrecht.